Zane Krūmiņa ir sertificēta  psihodinamiskās psihoterapijas virziena psihoterapijas  speciāliste, ar bāzes izglītību klīniskajā psiholoģijā. Psiholoģijas jomā darbojas  kopš 1998.gada. Privātprakse - kopš 2002.gada.  
        Dzimusi 1972.gadā, Rīgā. Pēc vidusskolas beigšanas uzsākusi mācības Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas māsu skolā, kuru absolvējusi 1994.gadā, iegūstot medicīnas māsas kvalifikāciju. Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grādu ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā.  No 2004.-2009.gadam Viļņas Universitātē Medicīnas fakultātē apguvusi individuālā psihodinamiskā psihoterapeita kvalifikāciju. No 2010.-2011.gadam  zināšanas papildinātas  Lietuvas psihoanalīzes biedrības organizētā apmācību ciklā "Psihoanalīzes jaunās skolas. Psihoanalītiskās psihoterapijas tehniskie aspekti".  2015. gadā  Viļņas Universitātē  iegūta psihodinamiskās psihoterapijas supervizora specializācija.

 Darba pieredze psiholoģijā aptver gan skolas, gan klīnisko vidi. Darbs skolās - Rīgas Franču licejs, Rīgas 3.ģimnāzija. Klīniskā darba pieredze - Psihiskās veselības centrā "Dzintari", Krīzes centrā "Skalbes".  Semināru vadīšana īstenota  sadarbībā ar SIA „Eiropersonāls”, Bauskas rajona padomi, Saldus rajona padomi, „Projektu vadīšanas un komercizglītības centru”, SIA „Semināru un konsultāciju centru LETIJA”, Rīgas pilsētas sporta un jaunatnes departamentu.  Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centra psihologiem vadījusi grupas supervīzijas.

   No 2007.-2009.gadam  Latvijas Universitātē Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē strādājusi kā  supervizore bakalaura studiju ietvaros un kā lektore LU sociālo zinātņu fakultātē. 2014.gadā - lektore Rīgas Stradiņa Universitātē. 2015. - 2017.gads - LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, profesionālā bakalaura darbu psiholoģijā aizstāvēšanas komisijas locekle. 2016. - 2018.gads - LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,maģistratūras programma, lektore. Kurss -  Psihoterapijas teorijas un metodes.

   Zane Krūmiņa ir  Latvijas Psihoterapeitu biedrības biedre, Latvijas Psihodinamiskās Psihoterapijas biedrības valdes locekle.