Ir svarīgi iegūt brīvību izvēlēties

Psihoterapija

     Cilvēka domas, jūtas, fantāzijas, rīcība, uzvedība gan tiešā, gan pastarpinātā veidā ietekmē cilvēka  veselību kopumā. Emocionālās grūtības, nopietni iekšējie pārdzīvojumi   ierobežo ikdienā, veicinot negatīvu pasaules uztveri,  radot  sarežģījumus personīgajās attiecībās, profesionālajā dzīvē; tie  ietekmē  fizisko veselību.

   Psihoterapija ir profesionāla psiholoģiskas palīdzības metode, kas orientēta uz pacienta uztveres  un uzvedības izmaiņām. Psihoterapija norit kā saruna, kur galvenais  ir pacients, viņa izjūtas, domas, emocionālie pārdzīvojumi. Tā ved uz lielāku sevis izpratni; ietver atbalstu un psihisko ciešanu mazināšanu, veicina jaunas pieredzes un zināšanu nostiprināšanos un parāda vairāku jaunu uzvedības veidu iespējamību.

   Psihoterapija ir ilgtermiņa sistemātiska psiholoģiskās palīdzības forma ar noteiktu struktūru  un  mērķi, kas  balstās uz esošo grūtību novēršanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu.    

     Psihoterapijā mērķis tiek sasniegts balstoties uz abpusēju sadarbību.

     Psihoterapija nav viegls, bet tomēr aizraujošs ceļš uz sevis izzināšanu, un tādā veidā, ceļš uz lielāku iekšējo brīvību un lielāku apmierinātību ar savu dzīvi.

Psiholoģiskā konsultēšana

     Psiholoģiskā konsultēšana  ir  īstermiņa psiholoģiskās palīdzības forma, kas fokusējas uz konkrētu klienta problemātiku, kurai parasti  ir situatīvs raksturs. Tās var būt grūtības starppersonu attiecībās,  krīzes situācijas, grūtības, kas saistītas ar pašvērtējuma problemātiku.

     Psiholoģiskās konsultēšanas ietvaros psihologs balstoties uz savām profesionālajām zināšanām un prasmēm, rosina klientu atrast risinājumus viņa grūtībām. Psiholoģiskā konsultēšana, atšķirībā no psihoterapijas, neorientējas uz  dziļāku personības problēmu izzināšanu.